Nuttige links en info?
Hier kan nog nuttige info komen

Opening 27 november 2010

Drs. Saskia Gras, kunsthistoricus

Saskia Gras en Coen van den Oever, galeriehouder

 

Genodigden

 

Coen van den Over, Cees van Ruten, Jos van den Berg en Wouter Dooijeweerd

 

Veel belangstelling voor de installatie “De Eilanden”

 

Jos spreekt

 

Dat is lachen

 

Installatie “De Eilanden”

 

Minitieus bestuderen van Elastik #2